Musíme zabezpečit údaje, které ukládáme do cloudových služeb například Googlu?